• Projektowanie sieci i instalacji elektrycznych

  Projektowanie
  sieci i instalacji elektrycznych

 • Projektowanie sieci i instalacji elektrycznych

  Nadzory autorskie
  i inwestorskie

 • Projektowanie sieci i instalacji elektrycznych

  Kompleksowe projekty
  systemów monitoringu wizyjnego IP

 • Projektowanie instalacji oświetlenia ulicznego i parkowego

  Projektowanie instalacji oświetlenia
  ulicznego i parkowego

 • Kompleksowe projekty sieci okablowania strukturalnego

  Kompleksowe projekty
  sieci okablowania strukturalnego

Usługi projektowe

Loga

Firma ZUT PROJEKT, w zakresie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych, wykonuje kompleksowe projekty m.in.:

 • stacji transformatorowych 15/0,4/0,23 kV (kontenerowych i wnętrzowych),
 • stacji typu PZO,
 • rozdzielni średniego napięcia w izolacji powietrznej i SF6,
 • rozdzielni niskiego napięcia,
 • linii kablowych średniego i niskiego napięcia,
 • linii napowietrznych średniego napięcia, gołych oraz izolowanych (w systemie PAS),
 • linii napowietrznych niskiego napięcia,
 • oświetlenia ulicznego i parkowego,
 • doświetlenia przejść dla pieszych,
 • instalacji elektrycznych wnętrzowych (również modernizacji).

W zakresie sieci komputerowych i okablowania strukturalnego firma ZUT PROJEKT przygotowuje projekty nowych sieci lokalnych jak również modernizacji sieci już istniejących,  wymiany istniejących mediów na media najnowszej generacji. Nasza oferta obejmuje m.in.:

 • Okablowanie strukturalne oparte na medium miedzianym oraz światłowodach, sieci bezprzewodowe (WiFi),
 • Kompleksowy dobór urządzeń pasywnych, dobór gniazd sieciowych w oparciu o ewentualne wytyczne architekta wnętrz,
 • Dobór urządzeń aktywnych, serwerów oraz systemów zasilania awaryjnego (UPS),
 • Wewnętrzne linie telefoniczne,
 • Kompleksowe projekty okablowania strukturalnego (zintegrowane sieci komputerowe, telefoniczne i elektryczne) w oparciu o najnowsze standardy dotyczące okablowania strukturalnego, jak również o polskie i międzynarodowe normy.

Firma ZUT projekt oferuje również wykonawstwo kompleksowych projektów systemów monitoringu wizyjnego oraz głosowego – dobór mediów transmisyjnych, urządzeń monitorujących (kamer oraz mikrofonów) oraz oprogramowania do zarządzania systemem. Projektowane przez nas centrale monitoringu oparte są o najnowsze rozwiązania teleinformatyczne. Dzięki możliwości zastosowaniu zasilania w systemie PoE (Power over Ethernet), czyli zasilania kamer za pomocą przewodu służącego do transmisji danych, możliwa jest instalacja urządzeń monitorujących w miejscach, do których trudno byłoby doprowadzić tradycyjne zasilanie elektryczne. Archiwizacja zapisu z kamer wizyjnych wykonywana jest na komputerowych dyskach twardych, urządzeniach NAS lub nośnikach wymiennych (napędy optyczne i taśmowe), bez konieczności magazynowania kaset VHS. Możliwa jest również zdalna archiwizacja i podgląd obrazu za pośrednictwem sieci Internet (połączenia szyfrowane) – bez konieczności instalowania urządzeń archiwizujących dane na terenie monitorowanego obiektu.


Wybrane projekty wykonane przez ZUT PROJEKT w latach 2005-2011

 • Projekt sieci elektroenergetycznej i stacji transformatorowych dla osiedla mieszkaniowego „Lewandów” przy ul. Głębockiej w Warszawie,
 • Projekt sieci elektroenergetycznej i stacji transformatorowych dla osiedla mieszkaniowego przy ul. Tomcia Palucha w Warszawie,
 • Projekt zasilania w energię elektryczną (stacje transformatorowe i linie kablowe SN) kompleksu budynków biurowych GTC Aeropark (wraz z usunięciem kolizji) przy ul. 17 Stycznia w Warszawie,
 • Projekt oświetlenia ulicznego przy ul. Tomcia Palucha w Warszawie,
 • Projekt oświetlenia ulicznego przy budynku IO-1, ul. Puławska/Al. Niepodległości w Warszawie,
 • Projekt stacji typu PZO oraz zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego przy ul. Banderii w Warszawie,
 • Projekt stacji typu PZO oraz zasilania w energię elektryczną budynku biurowego przy ul. Grzybowskiej w Warszawie,
 • Projekt usunięcia kolizji oświetlenia ulicznego przy budowie stacji metra A20, ul. Kasprowicza w Warszawie,
 • Projekt instalacji elektrycznej w budynku Archiwum Akt Dawnych w Milanówku,
 • Projekt oświetlenia i monitoringu kładki nad torami kolejowymi przy ul. Wiosny Ludów w Warszawie,
 • Projekt przebudowy linii światłowodowej przy ul. 17 Stycznia w Warszawie,
 • Projekt monitoringu ujęcia wody podziemnej przy ul. Sosnkowskiego w Warszawie,
 • Projekt monitoringu ujęcia wody podziemnej przy ul. Czerwona Droga w Warszawie,
 • Projekt doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Warszawskiej/Hermana w Warszawie,
 • Projekt monitoringu zieleńca miejskiego przy ul. Dzieci Warszawy w Warszawie,
 • Projekt monitoringu parku miejskiego „Achera” przy ul. Walerego Sławka w Warszawie,
 • Projekt monitoringu zieleńca miejskiego przy ul. Bony w Warszawie,
 • Projekt monitoringu parku miejskiego „Czechowicki” przy ul. Spisaka w Warszawie,
 • Projekt oświetlenia ulicznego przy ul. Chmiela w Warszawie,
 • Projekt monitoringu parku miejskiego przy ul. Wojciechowskiego w Warszawie,
 • Projekt instalacji elektrycznej, okablowania strukturalnego oraz nagłośnienia w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Walerego Sławka w Warszawie,
 • Projekt instalacji elektrycznej, okablowania strukturalnego oraz nagłośnienia w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Keniga w Warszawie,
 • Projekt instalacji elektrycznej, okablowania strukturalnego oraz nagłośnienia w budynku przedszkola przy ul. Wapowskiego w Warszawie,
 • Projekt instalacji elektrycznej, okablowania strukturalnego oraz nagłośnienia w budynku przedszkola przy ul. Keniga w Warszawie,
 • Projekt instalacji elektrycznej, okablowania strukturalnego oraz nagłośnienia w budynku przedszkola 194 przy ul. Walerego Sławka 7 w Warszawie,
 • Projekt modernizacji instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Bohdanowicza w Warszawie (1 klatka, 11 kondygnacji),
 • Projekt modernizacji instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Krasińskiego w Warszawie (8 klatek, 7 kondygnacji),
 • Projekt instalacji elektrycznych i okablowania strukturalnego w budynku Urzędu Miasta Ząbki,
 • Projekt doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Dzieci Warszawy/Szancera w Warszawie,
 • Projekt doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. W. Sławka/Wapowskiego w Warszawie,
 • Projekt doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. W. Sławka/Adamieckiego w Warszawie,
 • Projekt doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. W. Sławka/Konińska w Warszawie,
 • Projekt doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Bohaterów Warszawy/Balbinki w Warszawie,
 • Projekt instalacji elektrycznych w parku przy ul. Przy Bażantarni w Warszawie (oświetlenie ciągów pieszych wokół parku, oświetlenie parku, instalacje elektryczne w budynku kawiarni),
 • Projekt instalacji elektrycznych w parku „Stawy Cietrzewia” przy ul. Pana Tadeusza/Zbocze/Cietrzewia w Warszawie (projekt instalacji zasilania aeratorów, projekt instalacji elektrycznych w pawilonie sanitarno-magazynowym, projekt oświetlenia parku),
 • Projekt systemu monitoringu wizyjnego w parku „Stawy Cietrzewia” przy ul. Pana Tadeusza/Zbocze/Cietrzewia w Warszawie,
 • Projekt oświetlenia w parku „Stawy Cietrzewia” przy ul. Pana Tadeusza /Zbocze/Cietrzewia w Warszawie,
 • Projekt systemu monitoringu wizyjnego parku „Olkówek” przy ul. K.E.N. w Warszawie,
 • Projekt instalacji elektrycznych, okablowania strukturalnego oraz serwerowni w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus w Warszawie,
 • Projekt oświetlenia oraz monitoringu wizyjnego terenu Gimnazjum nr 131 przy ul. Drzymały 1 w Warszawie ,
 • Projekt instalacji elektrycznej w budynku przedszkola przy ul. Zagłoby w Warszawie,
 • Koncepcja programowo-przestrzenna doświetlenia przejść dla pieszych na terenie dzielnicy Ursus w Warszawie (ok. 250 przejść dla pieszych),
 • Projekt instalacji elektrycznych w budynku NZOZ „Hipokrates”, przy ul. Plac Czerwca 1976 roku w Warszawie,
 • Projekt oświetlenia ulicznego, ul. Skarbka z Gór w Warszawie,
 • Projekt oświetlenia ulicznego, ul. Cierlicka w Warszawie,
 • Projekt oświetlenia skweru, ul. Dzieci Warszawy w Warszawie,
 • Projekt oświetlenia sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 132, ul. Dzieci Warszawy 42 w Warszawie.
 • Projekt oświetlenia oraz monitoringu wizyjnego zieleńca miejskiego przy ul. Zaczarowanej Dorożki w Warszawie,
 • Projekt monitoringu wizyjnego boiska „Orlik 2012”, przy ul. Sosnkowskiego 3 w Warszawie.
 • Projekt instalacji elektrycznych oraz zasilania gwarantowanego Centrum Monitoringu Miejskiego w Legionowie.
 • Projekt oświetlenia płyty głównej Stadionu Miejskiego w Legionowie.
 • Projekt oświetlenia boiska treningowego na Stadionie Miejskim w Legionowie.
 • Projekt rozbudowy instalacji monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 4, ul. Walerego Sławka 9 w Warszawie
 • Projekt instalacji elektrycznej oraz okablowania strukturalnego w pomieszczeniach dydaktycznych Gimnazjum nr 132, ul. Dzieci Warszawy 42 w Warszawie
 • Projekt instalacji elektrycznej w pracowni informatycznej w Zespole Szkół nr 42 przy ul. Konińskiej 2 w Warszawie
 • Projekt przyłącza kablowego rozdzielnicy z układem pomiarowym półpośrednim oraz wewnętrznych linii zasilających dla potrzeb Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg w Warszawie.
 • Koncepcja programowo-przestrzenna przebudowy układu elektroenergetycznego w rejonie RSM Smocza, ul. Smocza w Warszawie.
 • Projekt instalacji Głównego Wyłącznika Prądu w Gimnazjum nr 131, ul Dzymały 1 w Warszawie
 • Projekt oświetlenia ścieżki rowerowej przy ul. Walerego Sławka w Warszawie.
 • Projekt oświetlenia placu zabaw przy ul. Opalińskiej w Warszawie.
 • Projekt instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 137, ul. Zagłoby 11 w Warszawie
 • Projekt instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 168, ul. Zagłoby 27 w Warszawie

Publikacje

 • Poradnik Elektroinstalatora – edycja 2003, COSiW SEP, Warszawa 2003 r.
 • Poradnik Elektroinstalatora – edycja 2006, COSiW SEP, Warszawa 2006 r.
ZUT PROJEKT

ZUT PROJEKT Dariusz Drop
tel. +48 22 858 92 01
kom. +48 606 248 123
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.