• Projektowanie sieci i instalacji elektrycznych

  Projektowanie
  sieci i instalacji elektrycznych

 • Projektowanie sieci i instalacji elektrycznych

  Nadzory autorskie
  i inwestorskie

 • Projektowanie sieci i instalacji elektrycznych

  Kompleksowe projekty
  systemów monitoringu wizyjnego IP

 • Projektowanie instalacji oświetlenia ulicznego i parkowego

  Projektowanie instalacji oświetlenia
  ulicznego i parkowego

 • Kompleksowe projekty sieci okablowania strukturalnego

  Kompleksowe projekty
  sieci okablowania strukturalnego

Kontakt

Posted in ZUT PROJEKT

Osoby do kontaktu:

Dariusz Drop (właściciel)
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 • sieci elektroenergetyczne
 • stacje transformatorowe
 • oświetlenie uliczne
 • monitoring wizyjny
 • sieci komputerowe
 • badania termowizyjne

Ryszard Drop
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 • sieci elektroenergetyczne
 • stacje transformatorowe
 • instalacje elektryczne

 


ZUT PROJEKT Dariusz Drop
ul. Sewastopolska 1/17
02-758 Warszawa, Polska
tel./faks: +48 22 858 92 01
kom. +48 606 248 123

NIP: 521-302-81-43
REGON: 015496311

www.zut-projekt.pl

Nasi klienci

Posted in ZUT PROJEKT

Loga

Wybrane projekty wykonane przez ZUT PROJEKT w latach 2005-2011

 • Projekt sieci elektroenergetycznej i stacji transformatorowych dla osiedla mieszkaniowego „Lewandów” przy ul. Głębockiej w Warszawie,
 • Projekt sieci elektroenergetycznej i stacji transformatorowych dla osiedla mieszkaniowego przy ul. Tomcia Palucha w Warszawie,
 • Projekt zasilania w energię elektryczną (stacje transformatorowe i linie kablowe SN) kompleksu budynków biurowych GTC Aeropark (wraz z usunięciem kolizji) przy ul. 17 Stycznia w Warszawie,
 • Projekt oświetlenia ulicznego przy ul. Tomcia Palucha w Warszawie,
 • Projekt oświetlenia ulicznego przy budynku IO-1, ul. Puławska/Al. Niepodległości w Warszawie,
 • Projekt stacji typu PZO oraz zasilania w energię elektryczną budynku mieszkalnego przy ul. Banderii w Warszawie,
 • Projekt stacji typu PZO oraz zasilania w energię elektryczną budynku biurowego przy ul. Grzybowskiej w Warszawie,
 • Projekt usunięcia kolizji oświetlenia ulicznego przy budowie stacji metra A20, ul. Kasprowicza w Warszawie,
 • Projekt instalacji elektrycznej w budynku Archiwum Akt Dawnych w Milanówku,
 • Projekt oświetlenia i monitoringu kładki nad torami kolejowymi przy ul. Wiosny Ludów w Warszawie,
 • Projekt przebudowy linii światłowodowej przy ul. 17 Stycznia w Warszawie,
 • Projekt monitoringu ujęcia wody podziemnej przy ul. Sosnkowskiego w Warszawie,
 • Projekt monitoringu ujęcia wody podziemnej przy ul. Czerwona Droga w Warszawie,
 • Projekt doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Warszawskiej/Hermana w Warszawie,
 • Projekt monitoringu zieleńca miejskiego przy ul. Dzieci Warszawy w Warszawie,
 • Projekt monitoringu parku miejskiego „Achera” przy ul. Walerego Sławka w Warszawie,
 • Projekt monitoringu zieleńca miejskiego przy ul. Bony w Warszawie,
 • Projekt monitoringu parku miejskiego „Czechowicki” przy ul. Spisaka w Warszawie,
 • Projekt oświetlenia ulicznego przy ul. Chmiela w Warszawie,
 • Projekt monitoringu parku miejskiego przy ul. Wojciechowskiego w Warszawie,
 • Projekt instalacji elektrycznej, okablowania strukturalnego oraz nagłośnienia w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Walerego Sławka w Warszawie,
 • Projekt instalacji elektrycznej, okablowania strukturalnego oraz nagłośnienia w budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Keniga w Warszawie,
 • Projekt instalacji elektrycznej, okablowania strukturalnego oraz nagłośnienia w budynku przedszkola przy ul. Wapowskiego w Warszawie,
 • Projekt instalacji elektrycznej, okablowania strukturalnego oraz nagłośnienia w budynku przedszkola przy ul. Keniga w Warszawie,
 • Projekt instalacji elektrycznej, okablowania strukturalnego oraz nagłośnienia w budynku przedszkola 194 przy ul. Walerego Sławka 7 w Warszawie,
 • Projekt modernizacji instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Bohdanowicza w Warszawie (1 klatka, 11 kondygnacji),
 • Projekt modernizacji instalacji elektrycznej w budynku mieszkalnym przy ul. Krasińskiego w Warszawie (8 klatek, 7 kondygnacji),
 • Projekt instalacji elektrycznych i okablowania strukturalnego w budynku Urzędu Miasta Ząbki,
 • Projekt doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Dzieci Warszawy/Szancera w Warszawie,
 • Projekt doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. W. Sławka/Wapowskiego w Warszawie,
 • Projekt doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. W. Sławka/Adamieckiego w Warszawie,
 • Projekt doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. W. Sławka/Konińska w Warszawie,
 • Projekt doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Bohaterów Warszawy/Balbinki w Warszawie,
 • Projekt instalacji elektrycznych w parku przy ul. Przy Bażantarni w Warszawie (oświetlenie ciągów pieszych wokół parku, oświetlenie parku, instalacje elektryczne w budynku kawiarni),
 • Projekt instalacji elektrycznych w parku „Stawy Cietrzewia” przy ul. Pana Tadeusza/Zbocze/Cietrzewia w Warszawie (projekt instalacji zasilania aeratorów, projekt instalacji elektrycznych w pawilonie sanitarno-magazynowym, projekt oświetlenia parku),
 • Projekt systemu monitoringu wizyjnego w parku „Stawy Cietrzewia” przy ul. Pana Tadeusza/Zbocze/Cietrzewia w Warszawie,
 • Projekt oświetlenia w parku „Stawy Cietrzewia” przy ul. Pana Tadeusza /Zbocze/Cietrzewia w Warszawie,
 • Projekt systemu monitoringu wizyjnego parku „Olkówek” przy ul. K.E.N. w Warszawie,
 • Projekt instalacji elektrycznych, okablowania strukturalnego oraz serwerowni w budynku Urzędu Dzielnicy Ursus w Warszawie,
 • Projekt oświetlenia oraz monitoringu wizyjnego terenu Gimnazjum nr 131 przy ul. Drzymały 1 w Warszawie ,
 • Projekt instalacji elektrycznej w budynku przedszkola przy ul. Zagłoby w Warszawie,
 • Koncepcja programowo-przestrzenna doświetlenia przejść dla pieszych na terenie dzielnicy Ursus w Warszawie (ok. 250 przejść dla pieszych),
 • Projekt instalacji elektrycznych w budynku NZOZ „Hipokrates”, przy ul. Plac Czerwca 1976 roku w Warszawie,
 • Projekt oświetlenia ulicznego, ul. Skarbka z Gór w Warszawie,
 • Projekt oświetlenia ulicznego, ul. Cierlicka w Warszawie,
 • Projekt oświetlenia skweru, ul. Dzieci Warszawy w Warszawie,
 • Projekt oświetlenia sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 132, ul. Dzieci Warszawy 42 w Warszawie.
 • Projekt oświetlenia oraz monitoringu wizyjnego zieleńca miejskiego przy ul. Zaczarowanej Dorożki w Warszawie,
 • Projekt monitoringu wizyjnego boiska „Orlik 2012”, przy ul. Sosnkowskiego 3 w Warszawie.
 • Projekt instalacji elektrycznych oraz zasilania gwarantowanego Centrum Monitoringu Miejskiego w Legionowie.
 • Projekt oświetlenia płyty głównej Stadionu Miejskiego w Legionowie.
 • Projekt oświetlenia boiska treningowego na Stadionie Miejskim w Legionowie.
 • Projekt rozbudowy instalacji monitoringu wizyjnego w Szkole Podstawowej nr 4, ul. Walerego Sławka 9 w Warszawie
 • Projekt instalacji elektrycznej oraz okablowania strukturalnego w pomieszczeniach dydaktycznych Gimnazjum nr 132, ul. Dzieci Warszawy 42 w Warszawie
 • Projekt instalacji elektrycznej w pracowni informatycznej w Zespole Szkół nr 42 przy ul. Konińskiej 2 w Warszawie
 • Projekt przyłącza kablowego rozdzielnicy z układem pomiarowym półpośrednim oraz wewnętrznych linii zasilających dla potrzeb Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg w Warszawie.
 • Koncepcja programowo-przestrzenna przebudowy układu elektroenergetycznego w rejonie RSM Smocza, ul. Smocza w Warszawie.
 • Projekt instalacji Głównego Wyłącznika Prądu w Gimnazjum nr 131, ul Dzymały 1 w Warszawie
 • Projekt oświetlenia ścieżki rowerowej przy ul. Walerego Sławka w Warszawie.
 • Projekt oświetlenia placu zabaw przy ul. Opalińskiej w Warszawie.
 • Projekt instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 137, ul. Zagłoby 11 w Warszawie
 • Projekt instalacji elektrycznej w Przedszkolu nr 168, ul. Zagłoby 27 w Warszawie

Publikacje

 • Poradnik Elektroinstalatora – edycja 2003, COSiW SEP, Warszawa 2003 r.
 • Poradnik Elektroinstalatora – edycja 2006, COSiW SEP, Warszawa 2006 r.

O firmie

Posted in ZUT PROJEKT

Firma ZUT PROJEKT została założona przez inż. Dariusza Dropa w czerwcu 2003 roku. Powstała z wyłączenia zespołu projektowego firmy GADRO Sp.j., wiodącego na rynku warszawskim projektanta i wykonawcy robót elektrycznych i elektroenergetycznych. Początkowo pod nazwą GADRO bis wykonywała projekty elektroenergetyczne stacji transformatorowych i linii kablowych średniego i niskiego napięcia, stopniowo rozszerzając zakres swojej działalności o projektowanie oświetlenia ulicznego, instalacji elektrycznych wnętrzowych, sieci komputerowych oraz systemów monitoringu i kontroli dostępu. Firma prowadzi również nadzory budowlane w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz wdrożenia systemów informatycznych, sygnalizacja włamania i napadu oraz monitoringów wizyjnych. W swoim dorobku, poza licznymi projektami i wdrożeniami, firma posiada również publikacje branżowe opracowane we współpracy z firmą Moeller Sp. z o.o. oraz artykuły publikowane w branżowej prasie komputerowej.
ZUT PROJEKT to młoda, doświadczona i wysoko wykwalifikowana kadra, posiadająca wiedzę i umiejętności praktyczne oraz niezbędne uprawnienia, w zakresie prowadzonej działalności.

Firma wykorzystując wysokiej klasy sprzęt komputerowy oraz licencjonowane oprogramowanie AutoCAD jest w stanie opracowywać projekty na najwyższym poziomie zaawansowania technicznego i technologicznego. Dodatkowo posiadane uprawnienia oraz sprzęt kontrolno-pomiarowy pozwalają na rzetelne prowadzenie nadzoru autorskiego i inwestorskiego. Jednym z podstawowych priorytetów firmy jest zadowolenie Klienta, które realizowane jest poprzez fachowe doradztwo techniczne oraz dostarczanie Zamawiającemu produktów najwyższej jakości, zaawansowanych technicznie, zgodnych z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Jest to możliwe między innymi dzięki ciągłemu kształceniu i doskonaleniu, co potwierdzone jest m.in. ukończonym studium podyplomowym na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej oraz innymi posiadanymi świadectwami i certyfikatami.

ZUT PROJEKT

ZUT PROJEKT Dariusz Drop
tel. +48 22 858 92 01
kom. +48 606 248 123
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.